ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਇਸ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ!

ਇਸ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ

 • ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ
 • ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾੱਰਨੀ (Bronx, Queens, Staten Island)
 • ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ
 • ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟ
 • ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ

ਵੋਟ-ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ

 • ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਮੰਗਲਵਾਰ, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023
 • ਐਬਸੈਂਟੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼ (ਆੱਨਲਾਈਨ)

  ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਜੂਨ, 2023
 • ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ, 2023
 • ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ-ਤਾਰੀਖ਼

  ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, 17 ਜੂਨ, 2023